;gdkd; j,hkfoad ,whg#به طرف پایین چرخانده شود . را بتوان با لیزر پیشاپیش قطع

 

 

به طرف پایین چرخانده شود . را بتوان با لیزر پیشاپیش قطع کرد . سپس بازسازی شانت صدا یک جمع بندی ساده شده با حاشیه های precutخواهد بود بدون خونریزی مخاطی و حداقل احتمال آسیب ناشی از کوتر به تغذیه عصب یا اجزای عضلانی شانت .

کانسر لارنژیال بسیار پیشرفته

لیزر ممکن است بتواند در یک کانسر مشخص و بسیار پیشرفته که قبلا درمان نشده از عهده لارنژکتومی توتال بربیاید اما retorationلازم نیست .فارنگوتومی باید ترمیم شود.به دهانه ایجاد شده باید شکل داده شود گاهی هیپوفارنکس نیاز به بازسازی دارد .گردن باید باز شود .برای آزاد سازی پیشاپیش نیاز به justification زیاد نیست .لارنژکتومی توتال  یک

ادامه مطلب  کرج تبلیغ l بهترین گفتاردرمانی کودکان هشتگرد

Related posts