;gdkd; j,hkfoad ,whg#بهره بگیرید .با استفاده از یک تلسکوپ ماورای تومور را

 

 

بهره بگیرید .با استفاده از یک تلسکوپ ماورای تومور را بررسی کنید .از قدرت جراحی لیزر برای رزکت کردن یک قطعه در یک زمان و حفظ جهت گیری ثابت استفاده کنید .به جای لمس کردن با انگشت از لمس کردن با دستگاه استفاده کنید . با استفاده از فورسپس های گیره ای تومور را به درون فیلد بکشید .پیش از تغییر تانسیون و اکسپوز کردن یک قسمت دیگر قسمتی که دارید بر روی آ ن کار می کنید را تمام کنید .طرح TLMبرای کانسرهای لارنژیالی که ما برای برداشتن در برش ها انتخاب می کنیم عبارت است از کامل کردن هر ساب رزکسیون به صورت یک بلوک (نما)در یک زمان با استفاده از ترانزکشن در لبه هر فیلد صفحه بافت سالم را پیدا کنید و تمام بافت سرطانی که در آن نمای معین برداشت خواهد شد را خارج سازید .ترانزکشن تومور تعیین کننده صفحه جدا شدن از بقیه کانسر

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج فردیس خیابان اصلی امام خمینی فرعی خیام – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts