;gdkd; j,hkfoad ,whg#بستن ها صرف می شود . اندیکاسیون های دایسکشن گردن و

 

 

بستن ها صرف می شود . اندیکاسیون های دایسکشن گردن و نحوه انجام آن به همان صورت باقی مانده است . تنها واریاسیون عبارت است از فرصت بیشتر برای مرحله بندی کردن گردن . اندیکاسیون های رادیو تراپی ادجوان به همان صورت باقی است . و البته به بیهوشی ماهرانه و مراقبت بعد از عمل ویژه نیاز دارد .سابق بر این در ایالات متحده این نظر حاکم بود که TLM هرگز نباید انچام شود زیرا اصول این انکولوژیک را نقص می کند :کانسری که برش عرضی می خورد حاشیه های سوخته در نمونه و جایگزین شدن تکنیک های باز سازی بسیار خوب با التیام به وسیله بسته شدن ثانویه .در حال حاضر TLM روز به روز بیشتر توجهات را به خود معطوف می کند .بلوک

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج قزلحصار خیابان شهرداری فرعی بوستان ۱ – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts