;gdkd; j,hkfoad ,whg#با این سخنرانی مهم ناآشنا هستند و از آنجا که به نظر می رسد

 

 

با این سخنرانی مهم ناآشنا هستند و از آنجا که به نظر می رسد تجربه تلفیقی ما در بیش از 400بیمار TLMبا نتایج این کار اصیل هم خوانی دارد تلاش کرده ایم خلاصه ای از داده های Steinerرا در این جا ارائه کنیم.گزارشی های او مبتنی بر مطالعه روی 606بیمار بود که از سال 1979تا1986در Erlangen-Nurnberg یا از سال 1986تا 1993در Gottindenتحت درمان قرارگرفته بودند.اولین داده ورودی از Erlangenدر ژانویه 1994وآخرین داده Gottingenدر دسامبر 1995 ثبت شده بود.تنها استثناها بیمارانی بودند مبتلا به کانسرهای اولیه و ثانویه همزمان و لذا غیر قابل درمان با این روش.از این تعداد یمار 360نفر مبتلا به کانسر اولیه گلوت 43نفر مبتلا

ادامه مطلب  ایده های نو ( بدون شرح ):::گفتاردرمانی آنلاین و اسامی گفتاردرمانان فاز 4 کرج + کاردرمانی و اسامی کاردرمانان فاز 4 کرج

Related posts