;gdkd; j,hkfoad ,whg#اضافه کنند آن هارا کنار نم گذارد ..رادیو تراپی تا زمانی که

 

 

اضافه کنند آن هارا کنار نم گذارد ..رادیو تراپی تا زمانی که لارنگوسکوپی مستقیم بیوپسی انجام نشده نمی تواند به کار رود و این معمولا یک فرصت مناسب برای میکرو رزکسیون به شمار می رود . زمانی تصور براین بود که درگیری غضروف و گسترش ساب گلوتیک تومور کنترادیکاسیون برای TLM  به شمار می رود . اما اکنون مساله تغییر کرده است .حاشیه های غیر قابل برداشت نیستند .فقط به این دلیل کککه غضروف تیروئید درگیر می شود . پیش بینی می شد میکرورزکسیون لیزری آریتنویید باعث آسپیراسیون غیر قابل تحمل و اجتناب ناپذیر می شود. اما دوباره ثابت شد این یک گزافه گویی بزرگ است . رزکسیون ساب گلوتیک اقدامی چالش براگیز است اما در

ادامه مطلب  برگزاری تور رسانه ای در دانشگاه ویژه خبرنگاران

Related posts