;gdkd; j,hkfoad ,whg#اشاره را می داند.

 

 

اشاره را می داند.

 شاید همه حیوانات در درون خود‌ گرایش به دروغ گفتن دارند ولی فقط به وسیله ی زبان قادر به انجام آن هستند.اما هنوز این به این معنی نیست که حیوانات بدون #زبان پیچیده نمی توانند دروغ میگویند.

 در سال 1995 یک زیست شناس به نام Eldridge Adam نتایج تحقیقات خود را منتشر کرد که نشان می داد ‌حیوانات یک گونه دروغ می گویند تا هر چه می خواهند به دست بیاورند. به ویژه او نشان داد که یک #گونه از خانواده #خرچنگ ها با نام علمی Gonodactylus Bredini این توانایی را دارند که با دروغ گفتن رقیب قوی تر خود را از دعوا منصرف کنند.

 بسیاری از حیوانات و #حشرات این توانایی را دارند که با

ادامه مطلب  Top 10 istsتوانبخشی سیاوش عطایی 09121623463 l بهترین گفتار درمانی کودکان در منزل هشتگرد

Related posts