;gdkd; j,hkfoad ,whg#است (Tb2)هنگام TLMبه دنبال کانسر اکستراکونیکال بگردید

 

 

است (Tb2)هنگام TLMبه دنبال کانسر اکستراکونیکال بگردید .به خاطر داشته باشید که در خارج از کونوس نومور نزول می کند تا به خارج از حنجره مفری پیدا کند . (ازطریق مثلث کرایکوتیرویئد )کناره های مثلث کرایکوتیرویئد عبارتنداز حاشیه تحتانی غضروف تیرویئد لبه جانبی لیگامان کرایکوتیرویئد .

کانسر اینتر مدیایتی  که مشخص شود به خارج از حنجره گسترش پیدا کرده است احتمالا باید وارونه شود .شاید بهتر باشد گردن باز شود و یک رزکسیون فرمال  وبه قولی یک لارنژکتومی نزدیک به توتال انجام شودو عضلات استراپ ایسموس و لوب تیرویئد را هم در بربگیرد . هزینه این کار به وجود آمدن یک دهانه دائمی است که با NTLهمراهی دارد اما از کانسر عود کننده بهتر است .

ادامه مطلب   درمان تخصصی کامل و بدون بازگشت لکنت 09121623463 | جنت آباد بزرگراه ستاری فرعی رجایی

Related posts