پایگاه چهارم شهری اورژانس ۱۱۵ جهرم افتتاح شد

درمان / اورژانس ۱۱۵ پایگاه چهارم شهری اورژانس ۱۱۵ جهرم افتتاح شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه، امروز چهارشنبه چهارم خرداد ماه ۱۴۰۱، پایگاه شهری شماره ۴ اورژانس ۱۱۵ جهرم، کار خود را آغاز کرد. Source link Source link

Read More