کلینیک بازی درمانی در کرج – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

    نقاشي یکی از مهم ترين و قابل توجه ترين ابزارها براي كودكان است تقريباً تمامي كودكان از زماني كه بتوانند حتي به طور ناشيانه قلم به دست بگيرند، به ترسيم در ابتدايي ترين حد آن مبادرت مي ورزند به همين سبب نقاشي براي روانشناسان از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است . نقاشی یکی از اساسی ترین و مهمترین هنرهای تجسمی است ، که عناصری چون شکل، رنگ، اندازه و نور به عنوان عناصر زیبايي شناختی به وفور در آن مشهود است و از گذشته های دور…

Read More

نقاشی در کودکان با نیازهای ویژه استثنايي :کلینیک بازی درمانی گوهردشت

  نقاشی در کودکان با نیازهای ویژه استثنايي هما نطور که اشاره شد، نقاشی می تواند به عنوان ابزاری در جهت ارزیابی و درمان برنامه های هنر درمانی به کار برده شود. در کودکان با نیازهای ویژه استثنايي، بر خلاف کودکان عادی كه مراحل تحول نقاشي در فواصل سنی خاصی وجود دارد، با تأخیر همراه است و تحول این مراحل به وضعیت شناختی، ادراکی، زبانی، عاطفی ، رفتاری و ارتباطی آنها بستگی دارد. هر اندازه که بهره هوشی و مهار تهای شناختی در این گروه از کودکان کمتر و ضعیفتر…

Read More

استفاده از نقاشی در درمان – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

    استفاده از نقاشی در درمان قبل از بررسی استفاده از نقاشی در درمان، ابتدا به اهداف استفاده از نقاشی در درمان و یا نقاشی درمانی، اشاره می شود. این اهداف عبارتند از: بهبود مهارت های ارتباطی و تعامل اجتماعی با دیگران افزایش توجه و تمرکز افزایش احساس آرامش و تخلیه هیجانی فرافکنی احساسات و عواطف افزایش مهارت های ادراک دیداری ، درک روابط فضایی و قدرت تجسم افزایش خلاقیت و نوآوری بهبود یادگیری کاهش اضطراب و افسردگی تقویت حافظه دیداری استفاده از نقاشی در درمان کودکان عادی و…

Read More

نقاشی کودکان استثنايي آهسته گام، درخودمانده ، با نقاشیهای کودکان عادی

    نقاشی کودکان استثنايي آهسته گام، درخودمانده ، با نقاشیهای کودکان عادی، تفاو تهای چشمگیری دارد. این کودکان معمولاً به دلیل نقص، تثبیت و یا تأخیر در تحول هوشی و مهارتهای شناختی، نمی توانند از تجربیات گذشته و درک مفاهیم و تصورات ذهنی استفاده کنند و آنها را در نقاشی هایشان به کار برند. به طور معمول، بیشتر این کودکان از نقاشی کشیدن احساس عجز و ناتوانی کرده و رغبت و انگیزه ای برای ثبت مواردی که در محیط اطرا فشان مي بينند، ندارند. اشیاء و مواردی که در…

Read More