کارگاه آموزشی کنترل پسماندهای بیمارستانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد


کارگاه آموزشی کنترل پسماندهای بیمارستانی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردل برگزار شد

امحاء پسماندهای پزشکی ،سوزاندن در دستگاههای زباله سوز ، اتوکلاو کردن، دفن زباله های عفونی از جمله مباحثی بود که در این کارگاه مطرح گردید و به شرکت کنندگان آموزشهایی در این خصوص ارائه گردید .

تعداد بازدید:

۲۹Source link

ادامه مطلب  دکتر آرزو منوری فوق تخصص بیماری های غدد درون ریز در کرج

Related posts

Leave a Comment