کاردرمانی کرج ::رشد حرکتی به مطالعه ی تغییرات رفتار حرکتی در طول عمر فرایند های زیر بنایی این تغییرات و عوامل اثرگذار بر آنها می پردازد.

رشد حرکتی به مطالعه ی تغییرات رفتار حرکتی در طول عمر فرایند های زیر بنایی این تغییرات و عوامل اثرگذار بر آنها می پردازد.

ادامه مطلب     مرکز توانبخشی: گفتاردرمانی - کاردرمانی سیاوش عطایی 09121623463 | تهران شهرک نفت فرعی۲۹ اسفند

Related posts