کاردرمانی کرج ::آشنایی با واژه های تخصصی و نظریه های رشد

آشنایی با واژه های تخصصی و نظریه های رشد

علم مطالعه ی حرکت انسان از چندین رشته ی فرعی  مثل فیزیولوژی ورزش  بیومکانیک  رفتار حرکتی  روان شناسی ورزش حرکت شناسی و….تشکیل شده است .رفتار حرکتی به بررسی اصول رفتار حرکتی انسان (خصوصا حرکات ماهرانه )می پردازد.رفتار حرکتی شامل کنترل حرکتی  یادگیری حرکتی   و رشد حرکتی است.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج رجایی شهر محمودآباد فرعی نصر۱ – سیستم آموزش آنلاین گروه توانبخشی گفتار توان گستر

Related posts