کاردرمانی کرج ::آشنایی با واژه های تخصصی و نظریه های رشد

آشنایی با واژه های تخصصی و نظریه های رشد

علم مطالعه ی حرکت انسان از چندین رشته ی فرعی  مثل فیزیولوژی ورزش  بیومکانیک  رفتار حرکتی  روان شناسی ورزش حرکت شناسی و….تشکیل شده است .رفتار حرکتی به بررسی اصول رفتار حرکتی انسان (خصوصا حرکات ماهرانه )می پردازد.رفتار حرکتی شامل کنترل حرکتی  یادگیری حرکتی   و رشد حرکتی است.

ادامه مطلب  بهترین کلینیک های درمان موثر لکنت در باسمنج 09121623463

Related posts