کاردرمانی کرج::کنترل حرکتی به مطالعه ی جنبه های عصبی جسمانی ورفتاری حرکت می پردازد.

کنترل حرکتی به مطالعه ی جنبه های عصبی جسمانی ورفتاری حرکت می پردازد.

ادامه مطلب  اهمیت گفتاردرمانی و توانبخشی در درمان اختلالات یادگیری |به روزترین توانبخشی منطقه13شهرداری کرج 

Related posts