کاردرمانی کرج::کنترل حرکتی به مطالعه ی جنبه های عصبی جسمانی ورفتاری حرکت می پردازد.

کنترل حرکتی به مطالعه ی جنبه های عصبی جسمانی ورفتاری حرکت می پردازد.

ادامه مطلب  سفرادین|پیشرفته ترین کلینیک اختلال یادگیری در کرج |میدان نبوت خیابان کوهسار فرعی کوهستان۸-گفتار توان گستر 09121623463

Related posts