کاردرمانی کرج::مطالعه ی رشد حرکتی به چند دلیل اهمیت دارد

مطالعه ی رشد حرکتی به چند دلیل اهمیت دارد

  • رشد فرایندی چند بعدی است. با افزایش سن علاوه بر تغییرات عقلانی اجتماعی هیجانی و…. تغییراتی نیز در حرکت بوجود می آید.برای شناخت کامل انسان آگاهی از رشد تمام این جنبه ها لازم است.

  • آگاهی از روند طبیعی رشد حرکات به شناسایی موارد غیر طبیعی که نیاز به مداخله یا درمان دارند کمک میکند.

  • مطالعه ی رشد حرکتی تعیین فعالیت های مناسب و برنامه ریزی صحیح برای رشد مطلوب افراد در تمام سنین است .

ادامه مطلب  کلینیک کاردرمانی در کلاک 09121623463:شنا کردن

Related posts