کاردرمانی تخصصی کودکان در کرج ::مسائل روانی

مسائل روانی

کودکان بازی و تفریح را دوست دارند و از فعالیت بدنی لذت می برند. مطالعات و تحقیقات مختلف نشان می دهند که اولین انگیزه و مهم ترین دلیل شرکت کودکان در ورزش، تفریح نمودن است. کودکان بیشتر از عوامل درونی مثل تفریح و سرگرمی و بهبود مهارت های خود لذت می برند. عوامل اجتماعی مثل با دوستان بودن، برای آنها اهمیت متوسطی دارد. کودکان برای عوامل بیرونی مثل جایزه گرفتن، کمترین اهمیت را قائلند. با این وجود، والدین و مربیان بجای ترغیب و تشویق به شرکت در ورزش ، لذت از آن و بهبود مهارت ها، معمولا به برد و جایزه تاکید می کنند و این امر، احتمال کناره گیری کودکان از ورزش را افزایش می دهد.

بعضی از محققان و متخصصان، ورزش در دوران کودکی را به دلیل عدم توانایی کودکان برای مقابله با شرایط استرس زا مورد انتقاد قرار داده اند. به عقیده ی آنها مقدار کمی استرس برای بهبود عملکرد حرکتی ضروری است؛ ولی استرس رقابت بسیار زیاد است و ممکن است اثراتی منفی بر رفتار و سلامتی روانی و جسمانی کودک داشته باشد. علاوه بر این، استرس زیاد، علاقه به شرکت در ورزش را کم می کند واغلب کودکانی که در ورزش های رقابتی شرکت می کنند، یا از این فعالیت ها کناره گیری کرده و به فعالیت های لذت بخش می پردازند، یا این که برای همیشه ورزش را رها می کنند.

در مقابل، بعضی از متخصصان از ورزش کودکان حمایت کرده و ورزش را تنها موقعیت استرس زا در زندگی نمی دانند. آنها با تحقیقات خود نشان دادند که استرس شرکت در تیم های ورزشی کمتر از استرس آزمون های کتبی در مدارس است.

با وجود این نظرات مخالف در مورد ورزش کودکان، پیشنهاد می شود که والدین و مربیان برای کاهش استرس کودکان در فعالیت های ورزشی و کاهش آسیب روانی آنها، توصیه های زیر را مورد توجه قرار دهند.

1-با ایجاد تغییراتی در فعالیت مورد نظر، احتمال موفقیت کودک درآن ورزش را افزایش دهند. به عموان مثال، در بسکتبال از توپ کوچک تر استفاده کنند یا ارتفاع حلقه را کم کنند. افزایش موفقیت کودکان، اعتماد به نفس آنها را بالا برده و این باور را در آنها ایجاد می کند که دارای توانایی های لازم برای غلبه بر نیاز های خاص آن فعالیت می باشند؛ بدین ترتیب استرس آنها کاهش می یابد. تجربیات موفقیت آمیز و تشویق، در ایجاد خوپنداره ی مثبت در کودکان نیز نقش بسیار مهمی دارد.

2-با تمرین بیشتر مهارت مورد نظر، عدم اطمینان کودک در خصوص توانایی اجرای آن را کم کنند و بدین ترتیب اعتماد به نفس کودک را افزایش داده و اظطراب او را کم نمایند.

3-بر پیروزی و برد تاکید زیادی نداشته باشند و به کودک بگویند که نتیجه ی مسابقه، علاقه و نگرش آنها به کودک را تغییر نمی دهد.

4-با توجه به این که برخی کودکان هدف هایی انتخاب می کنند که دستیابی به آنها غیرممکن است باعث استرس آنها می شود، والدین یا مربی باید در تعیین هدف های واقعی به کودک کمک نمایند.

ادامه مطلب  کلینیک درمان اختلالات یادگیری کرج جهانشهرخیابان غزال – سیستم آموزش آنلاین گروه آموزشی گفتار توان گستر

Related posts