کاردرمانی تخصصی کودکان در کرج ::آسیب های ورزشی

آسیب های ورزشی

کودکان انعطاف پذیری عضلانی – تاندونی وشلی مفصلی بیشتری نسبت به نوجوانان وبزرگسالان دارند به همین دلیل بندرت دچار استرین یا کشیدگی عضلانی – تاندونی می شوند.صفحه ی نمو بسته به سرعت ودوره ی نمو سه تا پنج برابرضعیف تر از بافت های پیوند ی مجاور است.

طی کودکی با افزایش سن میزان تمام آسیب های ورزشی افزایش می یابد.به نظر می رسد کاهش سن شروع تخصصی شدن در ورزش با افزایش میزان آسیب کودکان خصوصا آسیب استفاده ی مفرط ارتباط دارد.افزایش میزان و شدت تمرین نیز برخطر آسیب در کودکان و نوجوانان می افزاید. علاوه بر این میزان آسیب کودکانی که مجبور به ورزش می شوند بیشتر از آسیب کودکانی است که به میل خود در همان ورزش شرکت می کنند.

ادامه مطلب 

Related posts