کاردرمانی تخصصی کودکان البرز ::ورزش کودکان

ورزش کودکان

در سال های اخیر شاهد شرکت کودکان 5 یا 6 ساله در ورزش های تیمی مثل فوتبال، ثبت زمان دو ماراتن کودکان 4 ساله و تلاش هایی برای برگزاری المپیک کودکان بوده ایم. تفکر و تلاش برای درگیری کودکان در ورزش در سنین پایین تر رو به گسترش است؛ به طوری که ممکن است در سال های آینده اقداماتی در جهت ثبت رکوردهای ملی و بین المللی سینه خیز و چهار دست و پا رفتن اطفال صورت گیرد. این مساله ،متخصصان، خصوصا متخصصان رشد و تکامل حرکتی را بسیار نگران کرده و بر تعداد مطالعات  و تحقیقات  در خصوص اثر ورزش بر ابعاد مختلف رشد کودکان(رشد جسمانی، حرکتی، روانی، شناختی، عاطفی و…) افزوده است.

ادامه مطلب  مرکز درمان قطعی لکنت زبان | گفتار توان گستر مرکز تخصصی لکنت زبان 09121623463 | تهران شهرک ژاندارمری بزرگراه آیت اله حکیم فرعی سیمرغ ۱

Related posts