کاردرمانی تخصصی سالمندان کرج ::کند شدن حرکات ظریف در دوره ی سالمندی

کند شدن حرکات ظریف در دوره ی سالمندی

در دوره ی سالمندی هماهنگی و سرعت حرکات ظریف کاهش می یابد. با تغییرات فیزیولوژیکی مربوط به سالمندی به مرور بخش های نزدیک به تنه، اجرای حرکات ظریف را به عهده می گیرند. البته افراد سالمندی که به طور مداوم به فعالیت بدنی می پردازند، دیرتر این پسرفت و کند شدن را تجربه می کنند.

ادامه مطلب       اسامی تایید صلاحیت شدگان کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس انجمن علمی گفتاردرمانی ایران : تهران بلوار آزادگان فرعی ورودی بیمارستان

Related posts