مراکز گفتار درمانی ارومیه:انيتا علي اصغرى

مراکز گفتار درمانی ارومیه:انيتا علي اصغرى

منطقه یا ناحیه 1 :آدرس محل فعالیت

خيابان خالصه ساختمان پزشكان پاستور طبقه ٢واحد ٤

تلفن ثابت: ٠٤٤٤٥٢٣٢٤١١

گفتار درمانی بزرگسالان

کلینیک گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی بزرگسالان چیست

گفتار درمانی کودک 2 ساله

بازی های گفتار درمانی

دانلود آموزش گفتار درمانی

گفتار درمانی کودک 4 ساله

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

ادامه مطلب  10 کلینیک توانبخشی سیاوش عطایی 09121623463 بهترین مراکز گفتار درمانی دولتی نظر آباد

Related posts