مراکز گفتاردرمانی اراک :پریسا مرادپور

مراکز گفتاردرمانی اراک :پریسا مرادپور

شهر محل فعالیت: ساوه

نوع کاربری: دانشگاه

تلفن ثابت: ۰۸۶۴۲۴۲۵۷۱۹

 

گفتار درمانی بزرگسالان

کلینیک گفتار درمانی

رشته گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی بزرگسالان چیست

گفتار درمانی کودک 2 ساله

بازی های گفتار درمانی

دانلود آموزش گفتار درمانی

گفتار درمانی کودک 4 ساله

goftardarmanionline.ir

hamejaa.ir

ادامه مطلب  اختلال های گفتاری و زبانی در کودکان اختلال ویژه زبانی|گفتار توان گستر 09121623463

Related posts