كلينيك كاردرماني در محمدشهر09121623463:-بابینسکی

-بابینسکی

در رفلکس بابینسکی، فشار یا ضربه به کف پا، باعث باز شدن انگشتان پا می شود. این رفلکس از تولد تا 3 یا4 ماهگی دیده می شود. با بالیدگی سیستم عصبی- عضلانی، این رفلکس ضعیف شده و در حدود 4 ماهگی به رفلکس چنگ زدن کف پایی تبدیل می شود.

ادامه مطلب  مرکز درمان قطعی لکنت زبان | گفتار توان گستر مرکز تخصصی لکنت زبان 09121623463 | تهران تجریش فرعی کوهیار

Related posts