كلينيك كاردرماني در محمدشهر09121623463:یکه خوردن

یکه خوردن

رفلکس یکه خوردن درحالت خوابیده به پشت وبا محرک تغییر ناگهانی در وضعیت سر، ضربه به سطحی که طفل روی آن خوابیده، ضربه به شکم، صدای بلند و یا سرفه و عطسه خود طفل ایجاد می شود. پاسخ آن فقط خم شدن اندام های فوقانی و تحتانی است .این رفلکس، در حدود 7 ماهگی آغاز شده وتا10-12 ماهگی ادامه می یابد. برخی متخصصان معتقدند که رفلکس یکه خوردن با شدت کم در تمام طول عمر باقی می ماند.

 

ادامه مطلب  كلينيك كاردرماني در مارليك 09121623463:یکه خوردن

Related posts