كلينيك كاردرماني در محمدشهر09121623463:رفلکس های ابتدایی

رفلکس های ابتدایی

اکثر رفلکس های ابتدایی، مربوط به تغذیه و حفاظت بدن هستند؛ بنابراین نقش حیاتی دارند. این رفلکس ها عمدتا در زمان تولد تا سه ماهگی مشاهده می شوند؛ برخی نیز تا یک سالگی ادامه می یابند بعضی از این رفلکس ها که در زیر توضیح داده شده عبارتند از: حرکات چشم عروسکی ، جستجو، مکیدن، مورو، یکه خوردن، انقباض نامتقارن گردن، انقباض متقارن گردن، چنگ زدن کف دستی، بابینسکی، چنگ زدن کف پایی، رفلکس های دست- دهان.

 

ادامه مطلب  پروپرانولول|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر اشتراکی 09121623463

Related posts