كلينيك كاردرماني در محمدشهر09121623463:حرکات چشم عروسکی

حرکات چشم عروسکی

این رفلکس ، تصویر را بر روی شبکیه ثابت نگه می دارد؛ بدین صورت که با چرخش سر به جلو، چشم ها به سمت بالا و با چرخش سر به عقب، چشم ها به سمت پایین می چرخد و خط دید طفل ثابت باقی می ماند. این رفلکس ، در نوزادان طبیعی در روز اول پس از تولد و در تمام نوزادان نارس دیده می شود. بتدریج حرکات ارادی چشم جایگزین این رفلکس می شوند. باقی ماندن این رفلکس پس از روزهای اول بعد از تولد، نشانه ی تاخیر در بالیدگی قشر مغز است

ادامه مطلب  سفوتاکسیم|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گستر میدان اسبی 09121623463

Related posts