گفتار توان گستر کرج :: مجموعه آزمون های ارزیابی حرکات کودکان

بهترین مراکز کاردرمانی در تبریز, بهترین مراکز کاردرمانی در آذربایجان غربی, بهترین مراکز کاردرمانی در اردبیل, بهترین مراکز کاردرمانی در اصفهان, بهترین مراکز کاردرمانی در البرز, بهترین مراکز کاردرمانی در ایلام, بهترین مراکز کاردرمانی در بوشهر, بهترین مراکز کاردرمانی در تهران, بهترین مراکز کاردرمانی در چهارمحال و بختیاری, بهترین مراکز کاردرمانی در خراسان جنوبی , بهترین مراکز کاردرمانی در خراسان رضوی, بهترین مراکز کاردرمانی در خراسان شمالی, بهترین مراکز کاردرمانی در خوزستان, بهترین مراکز کاردرمانی در زنجان, بهترین مراکز کاردرمانی در سمنان, بهترین مراکز کاردرمانی در سیستان و بلوچستان, بهترین مراکز کاردرمانی در فارس , بهترین مراکز کاردرمانی در قزوین, بهترین مراکز کاردرمانی در قم, بهترین مراکز کاردرمانی در کردستان, بهترین مراکز کاردرمانی در کرمان, بهترین مراکز کاردرمانی در کرمانشاه بهترین مراکز کاردرمانی در کهگیلویه و بویراحمد, بهترین مراکز کاردرمانی در گلستان, بهترین مراکز کاردرمانی در گیلان بهترین مراکز کاردرمانی در لرستان, بهترین مراکز کاردرمانی در مازندران, بهترین مراکز کاردرمانی در مرکزی, بهترین مراکز کاردرمانی در هرمزگان, بهترین مراکز کاردرمانی در همدان

  مجموعه آزمون های ارزیابی حرکات کودکان(Movement ABC) این ابزار هنجاری(۱۹۹۲)، تکالیف حرکتی درشت و ظریف کودکان ۴ تا ۱۲ ساله را به صورت کمی و کیفی ارزیابی کرده و سطح ضعف حرکتی آنها را نشان می دهد.   آزمون تبحر حرکتی بروئینینکس- اوزرتسکی(BOTMP) این ابزار هنجاری(۱۹۷۸) دارای ۸ خرده آزمون است که مهارت های حرکتی درشت و ظریف کودکان ۴ ساله تا نوجوانان ۱۴ ساله را ارزیابی کرده وبه منظور تفکیک کودکان هنجار از کودکان دارای اختلال حرکتی استفاده می شود.   زمینه یابی ادراکی- حرکتی پردو(PPMS) این ابزار…

Read More