آموزش ماساژ تراپی | ماساژ تراپی چیست | آموزش ماساژ درمانی | مراکز ماساژ درمانی | ماساژ درمانی در منزل | ماساژ درمانی کمر | فواید کلی ماساژ | فیلم ماساژ درمانی

عوارض الکتروتراپی | دستگاه الکتروتراپی | الکتروتراپی مغز | قیمت دستگاه الکتروتراپی | دستگاه الکتروتراپی خانگی | کتاب الکتروتراپی | آموزش استفاده از دستگاه فیزیوتراپی | دستگاه تنس چیست

    حرکت درمانی و ماساژ ( P.N.F) حرکت درمانی چه تاثیراتی در بافتها ایجاد می کند ؟ با ایجاد حرکت در عضو عضلات منقبض می شوند میزان گردش خون افزایش می یابد سوخت و ساز بافتها زیاد می گردد متعاقب افزایش متابولیسم دفع مواد زاید راحت تر انجام می گیرد با دفع مواد زاید امکان کاهش درد و ناراحتی فرد وجود دارد آموزش ماساژ ( P.N.F) پوست حرکت نرم ماساژ ( P.N.F) را هر روز یک ربع می توان انجام داد و باید به خاطر داشته باشید که قبل…

Read More

عوارض الکتروتراپی | دستگاه الکتروتراپی | الکتروتراپی مغز | قیمت دستگاه الکتروتراپی | دستگاه الکتروتراپی خانگی | کتاب الکتروتراپی | آموزش استفاده از دستگاه فیزیوتراپی | دستگاه تنس چیست

عوارض الکتروتراپی | دستگاه الکتروتراپی | الکتروتراپی مغز | قیمت دستگاه الکتروتراپی | دستگاه الکتروتراپی خانگی | کتاب الکتروتراپی | آموزش استفاده از دستگاه فیزیوتراپی | دستگاه تنس چیست

  دستگاه میکروویو همانطور که ذکر شد امواج پر فرکانس دیاترمی که در فیزیوتراپی از آن استفاده می شود بر دو نوع است  یکی امواج پر فرکانس با طول موج کوتاه و دیگر امواج پر فرکانس با طول موج بسیار کوتاه که به آن میکروویو می گویند اگر چه هر دو نوع دستگاه گرمای عمقی ایجاد می کنند ولی هر کدام دارای ویژگیهای خاصی هستند  در فیزیوتراپی بر حسب اهداف درمان – نوع بیماری و عوامل دیگر می توان از هر یک از دستگاهها استفاده نمود  در این قسمت ویژگیهای…

Read More