کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:طرح تحقیق طولی

طرح تحقیق طولی

در طرح تحقیق طولی،یک گروه آزمودنی همسن در زمان های مختلف (3 ماه یک بار،6ماه یک بار،12 ماه یک بار یا…) به طور مکرر مورد سنجش قرار می گیرد.یکی از مزایای این طرح، مشاهده ی مستقیم تغییرات حاصل از گذشت زمان وافزایش سن در رفتار حرکتی مورد نظر است . طرح تحقیق طولی،نقاط ضعفی هم دارد؛ به عنوان مثال ، اجرای این طرح، زمان زیادی طول می کشد، بنابراین پر هزینه است. ممکن است سنجش های مکرر و آشنایی آزمودنی ها با ابزار اندازه گیری ، بر نتایج اثر بگذارد و رفتار حرکتی مورد نظر ،علاوه بر افزایش سن،تحت تاثیر تمرین و یادگیری قرار گیرد. علاوه بر این ،کاهش تعداد آزمودنی ها و خودداری آنها از ادامه ی تحقیق (به دلایل مختلف)از اشکالات اساسی این طرح تحقیقی است ؛ خصوصا زمانی که کاهش تعداد آزمودنی ها تصادفی نباشد،مثل زمانی که فقط افراد دارای اجرای ضعیف در پرتاب توپ،از تحقیق کناره گیری کنند.

Related posts