کلینیک کاردرمانی درهشتگرد 09121623463:طرح تحقیق مقطعی

طرح تحقیق مقطعی

در طرح تحقیق مقطعی ،چند گروه آزمودنی با سنین مختلف ،در یک مقطع زمانی مورد سنجش قرار می گیرند. از مزایای این طرح می توان به اجرای آن در زمانی کوتاه (بر خلاف طرح طولی)وامکان مشاهده ی تفاوت های سنی در یک رفتار حرکتی خاص اشاره کرد. طرح مقطعی هم بی اشکال نیست.به عنوان مثال،ممکن است تفاوت های مشاهده شده بین گروه های سنی مختلف ،فقط مربوط به سن نباشد و اختلاف زمان تولد ،تجربیات و محیطی که گروه ها در آن پرورش یافته اند،بر رفتار مورد بررسی اثر بگذارد. علاوه بر این ،چون در طرح های مقطعی (بر خلاف طرح های طولی ) امکان مطالعه ی تعداد زیادی آزمودنی وجود دارد و بررسی تغییرات رشدی بر اساس میانگین امتیاز افراد در هر گروه انجام می گیرد ، تفاوت های فردی نادیده گرفته می شود.

Related posts