کلیدینیوم سی|گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمهرویلا 09121623463

کلیدینیوم سی|گفتاردرمانی-کاردرمانی-نوروفیدبک گفتار توان گسترمهرویلا 09121623463

 

کلردیازپوکساید / کلیدینیوم ، ترکیبی ازیک بنزودیازپین و آنتی کولینرژیک می باشد. هر قرص حاوی 5 میلی گرم کلردیازپوکساید هیدروکلراید و 2.5 میلی گرم کلیدینیوم بروماید است. این دارو با کاهش اضطراب و کاهش ترشحات گوارشی اثر بخشی خود را ایجاد می کند.

مکانیسم اثر کلیدینیوم سی

کلیدینیوم : آنتی کولینرژیک سنتزی است که اثر ضد اسپاسم و ضد ترشحی بر دستگاه گوارش دارد .
کلردیازپوکساید : بنزودیازپین با اثر ضداضطرابی و خواب آوری است که با استفاده از گیرنده گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) در بسیاری از بخش های سیستم عصبی مرکزی ، از جمله سیستم لیمبیک متصل می شود. اثرات فارماکولوژیکی آن از طریق گیرنده های گابا A می باشد. بنزودیازپین ها به گیرنده های گاباB وابسته نیستند .

فارماکودینامیک

کلردیازپوکساید هیدروکلراید به طور گسترده در بسیاری از مدل های حیوانی مورد مطالعه قرار گرفته است و این مطالعات نشان می دهد در سیستم لیمبیک مغز، که در پاسخ های احساسی موثر است، اثر می گذارد . اثرات آرامبخشی کلردیازپوکساید هیدروکلراید “با از بین بردن ترس و عصبانیت” ایجاد می شود .
LD50 خوراکی تک دوز کلردیازپوکساید هیدروکلراید، 720 ± 51 میلی گرم بر کیلوگرم است که در موشدر طی 5 روز پس از تجویز مشاهده می شود.
کلیدینیوم بروماید ، آنتی کولینرژیکی با اثرشبیه به آتروپین سولفات در برابر اسپاسم ناشی از استیل کولین در نوار های جدا شده از روده می باشد. دوزهای خوراکی 2.5 میلی گرم بر کیلوگرم از آن در سگ باعث خشکی بینی و اتساع کم مردمک چشم می شود.
LD50 خوراکی از دوزهای بالینی کلیدینیوم بروماید 860±57 میلی گرم بر کیلوگرم است که در موش در طی 5 روز پس از تجویز مشاهده می شود.

فارماکوکینتیک

کلردیازپوکساید : در سراسر بدن توزیع می شود و حدود 96٪ آن به پروتئین متصل می شود. از مایع مغزی نخاعی و جفت عبور می کند و در شیر توزیع می شود. کلردیازپوکساید از طریق متابولیسم اکسیداتیو در کبد، تولید چند متابولیت فعال می کند و متابولیت های آن نیمه عمر در حدود 5-100 ساعت دارند. متابولیت اصلی فعال آن، دزوکسی متیل دیازپام، نیمه عمر چند روزه دارد. تکرار دوز ممکن است منجر به تجمع دارو، به ویژه در بیماران کبدی شود. حذف متابولیت های فعال از طریق ادرار انجام می گیرد.
کلیدینیوم : این دارو از سد خونی- مغزی، جفت و چشم به علت حلالیت در چربی کم، عبور نمی کند. مشخص نیست که دارو به شیر منتقل می شود، اما مصرف آن ممکن است باعث کاهش تولید شیر به علت اثرات آنتی کولینرژیک شود.
کلیدینیوم در کبد به 3 – هیدروکسی الکل متابولیزه می شود. نیمه عمر حذف آن دو فازی است؛
نیمه عمر اولیه 4/2 ساعت و نیمه عمر پایانی 20 ساعت است. تقریبا یک سوم از دوز در طی 24 ساعت اول از طریق کلیوی دفع می شود. 20 تا 40 درصد دوز از طریق مدفوع دفع می شود.

مسیر خوراکی
کلردیازپوکساید :کلردیازپوکساید خوراکی به سرعت در سراسر دستگاه گوارشبا فراهمی زیستی 100% جذب می شود. کاهش اضطراب معمولا در عرض 45 دقیقه پس از دوز خوراکی ظاهر می شود، اما این پاسخ به سطح پلاسمایی پایدار متابولیت های فعال بستگی دارد.
کلیدینیوم : کلیدینیوم از طریق روده جذب می شود. شروع اثر آن تقریبا یک ساعت و طول اثر آن 3 ساعت است.

مقدار مصرف کلیدینیوم سی

ازآنجا که واکنش های فردی به آرام بخش ها و آنتی کولینرژیک ها ، متنوع است ، دوز بهینه کلیدینیوم سیبر اساس تشخیص و پاسخ بیمار متفاوت است. بنابراین، دوز باید برای حداکثر اثر بخشی فردی تنظیم شود . دوز نگهدارنده معمول 1 یا 2 قرص، 3 یا 4 بار در روز قبل از غذا و در زمان خواب است .
مقدار مصرف سالمندان
مقدار مصرف  باید محدود به کمترین مقدار مؤثر باشد تا مانع ازپیشرفت آتاکسی ، فراموشی یا گیجی شود. دوز اولیه نباید بیش از 2 قرص در روز بیشتر شود تا در صورت نیاز و قابلت حمل بودن افزایش یابد .

هشدارها

1- مصرف کلیدینیوم سی با اپیوئیدها و داروهای مخدر، الکل یا سایر داروهای مهار کننده سیستم عصبی مرکزی می تواند باعث خواب آلودگی شدید، مشکلات تنفسی (کاهش تنفس)، کما و مرگ شود.
2- کلیدینیوم سی می تواند مورد سو استفاده قرار گیرد و وابستگی ایجاد کند.
3- در بیماران ناتوان و سالمند توصیه می شود که دوز به حداقل مقدار موثر محدود شود تا مانع از پیشرفت آتاکسی، گیجی یا خواب آلودگی شدید شود .
4- تزریق همزمان کلردیازپوکساید هیدروکلراید / کلیدینیوم بروماید و سایر داروهای روان گردان مخصوصا مهارکننده های MAO و فنوتیازین ها توصیه نمی شود.
5- در بیماران روانی واکنش های متناقص مانند هیجان ، تحریک و خشم حاد گزارش شده است .هم چنین تحقیقات نشان داده است که وقتی کلردیازپوکساید هیدروکلراید در درمان اضطراب استفاده میشود که شواهدی از افسردگی وجود دارد ؛ باید در نظر داشت که گرایش های خودکشی ممکن است وجود داشته باشد و اقدامات حفاظتی ضروری باشد.
6- اگر چه مطالعات بالینی ارتباط علت و معلول را ثابت نکرده اند ، پزشک باید آگاه باشد که اثرات متغیر بر انعقاد خون در بیمارانی که از داروهای ضد انعقادی خوراکی و کلردیازپوکساید هیدروکلراید استفاده میکنند گزارش شده اند.
7- در درمان بیماران مبتلا به اختلال عملکرد کلیه یا کبدی باید احتیاط شود.
8- ایمنی و اثر بخشی در کودکان به اثبات نرسیده است.

نکات قابل توصیه

1- مصرف کلیدینیوم سی را بدون مشورت پزشک قطع نکنید. قطع مصرف به طور ناگهانی می تواند عوارض جانبی جدی مانند تشنج، لرزش، گرفتگی معده و عضلات، استفراغ و تعریق ایجاد کند. پس از درمان طولانی، باید قطع مصرف با کاهش تدریجی دوز همراه باشد .
2- علائم سندرم محرومیت کلردیازپوکساید مشابه با باربیتورات ها و الکل ذکر شده اند (تشنج، لرزش، گرفتگی شکمی و عضلانی، استفراغ و تعریق). علائم مهم تر معمولا در بیمارانی که بیش از حد و طولانی مدت دارو را مصرف کرده اند رخ می دهد .
3- رانندگی ، کار با ماشین آلات سنگین یا فعالیت های خطرناک دیگری تا زمان مشخص شدن اثربخشی دارو روی بدنتان انجام ندهید .
4- به بیمار توصیه کنید که اگر در طول درمان حاملگی رخ داد و یا قصد بارداری دارد، باید با پزشک خود مشورت کند .

تداخلات دارویی کلیدینیوم سی

پیریدوستیگمین , تیوتروپیوم بروماید

الکل

مصرف در بارداری

D ( در این گروه از داروها، مطالعات و نتایج حاصل از آن بیانگر وجود خطر برای جنین انسان است. زمانی که استفاده از دارو برای زنان باردار اجتناب ناپذیر است و خطرات احتمالی پذیرفته شده است، پزشک دارو را تجویز می کند. )

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

 

-دهقان ویلا فرعی یاسر۱

-دهقان ویلا فرعی یاسر ۳

-دهقان ویلا فرعی یاسر ۴

-دهقان ویلا فرعی یاسر ۵

-دهقان ویلا فرعی یاسر ۶

-دهقان ویلا فرعی یاسر ۷

-دهقان ویلا فرعی دهقان

-دهقان ویلا فرعی جهانبخش

-دهقان ویلا فرعی برادران

-دهقان ویلا فرعی احداثی

-دهقان ویلا فرعی خواجه نصیر

-دهقان ویلا فرعی طاها

-دهقان ویلا فرعی نیاکی

-دهقان ویلا فرعی خمینی

-دهقان ویلا فرعی دهقان ۹

-دهقان ویلا فرعی قاصدی

-دهقان ویلا فرعی جوادی

-دهقان ویلا فرعی مینای ۵

-دهقان ویلا فرعی ناصرخاکی

-دهقان ویلا فرعی جوادی

-دهقان ویلا فرعی مریم

-دهقان ویلا فرعی ۱

-دهقان ویلا فرعی۲

-دهقان ویلا فرعی۳

-دهقان ویلا فرعی ۴

-دهقان ویلا فرعی۵

-دهقان ویلا فرعی۶

-دهقان ویلا فرعی۷

-دهقان ویلا فرعی۸

-دهقان ویلا فرعی۹

-دهقان ویلا فرعی۱۰

-دهقان ویلا فرعی۱۱

-دهقان ویلا فرعی۱۲

-دهقان ویلا فرعی۱۳

Related posts