کلوکساسیلین|تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی حاجی زاده۱۹گفتار توان گستر09121623463

کلوکساسیلین|تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی حاجی زاده۱۹گفتار توان گستر09121623463

 

موارد و مقدار مصرف

عفونتهاي سيستميک ناشي از ارگانيسمهاي حساس

بزرگسالان و کودکان با وزن بيش از 20 كيلوگرم: mg 500-250 هر 6 ساعت مصرف مي‌ شود.

کودکان بالاي 1 ماه (ز ير 20 كيلوگرم ): mg/kg 100-50 روزانه در 4 روز منقسم ، هر 6 ساعت تا حداکثر دوز روزانه g 4 مصرف مي‌ شود.

موارد منع مصرف

موارد منع مصرف و احتياط

موارد منع مصرف: حساسيت مفرط شناخته شده به هر يک از پني سيلينها

موارد احتياط: اختلال کار کليه (اين دارو از طريق کليه دفع مي‌ شود و کاهش مقدار مصرف در نارسايي متوسط تا شديد کليوي ضروري است )، بيماراني که وارفارين مصرف مي‌ کنند، حساسيت به سفالوسپورين ها.

عوارض جانبی دارو

عوارض جانبي

دستگاه گوارش: تهوع، استفراغ، اسهال، کوليت سودوممبران، کلستاز داخل کبدي.

ادراري ـ تناسلي: نفريت بينابيني حاد.

خون: ائوزينوفيلي، لکوپني، گرانولوسيتوپني، ترومبوسيتوپني، آگرانولوسيتوز.

ساير عوارض: حساسيت مفرط (بثورات پوستي، کهير، لرز، تب، عطسه، خس خس سينه، آنافيلاکسي)، عفونت ثانويه قارچي و باکتريايي.

مسموميت و درمان

تظاهرات باليني: تشنج يا تحريک پذيري عصبي – عضلاني.

درمان: هيچ توصيه‌اي در اين زمينه وجود ندارد. درمان علامتي است؛ طي چهار ساعت بعد از مصرف دارو ، با واداشتن بيمار به استفراغ يا شستشو، معده را تخليه کرده و به دنبال آن ذغال فعال براي کاهش جذب دارو تجويز مي‌ کنند. همودياليز يا دياليز صفاقي دارو را به طور کامل از بدن خارج نمي‌ کند.

موارد قابل توجه

تداخل دارویی

تداخل دارويي

مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدها اثرات سينرژيک باکتري کش بر روي استاف يلوکوکوس اورئوس ايجاد مي‌ کند. با اين وجود، اين داروها از نظر فيزيکي و شيميايي ناسازگارند و در صورت مخلوط شدن و يا مصرف همزمان ممكن است غيرفعال شوند.

اثرات وارفارين ممکن است تشديد شود. پني سيلين‌ها سطح متوترکسات را افزايش مي‌دهند.

مکانیزم اثر

تداخل دارويي

مصرف همزمان با آمينوگليکوزيدها اثرات سينرژيک باکتري کش بر روي استاف يلوکوکوس اورئوس ايجاد مي‌ کند. با اين وجود، اين داروها از نظر فيزيکي و شيميايي ناسازگارند و در صورت مخلوط شدن و يا مصرف همزمان ممكن است غيرفعال شوند.

اثرات وارفارين ممکن است تشديد شود. پني سيلين‌ها سطح متوترکسات را افزايش مي‌دهند.

فارماكوكینتیك

فارماكوكينتيك

جذب: از دستگاه گوارش به سرعت ولي ناقص (60-37 درصد) جذب مي‌ شود. اين دارو نسبتاً در مقابل اسيد پايدار است. حداکثر غلظت پلاسمايي طي 2-5/0 ساعت حاصل مي‌ شود. غذا ممکن است سرعت و مقدار جذب دارو را کاهش دهد.

پخش: به طور گسترده در بدن انتشار مي‌ يابد. نفوذ اين دارو در مايع مغزي – نخاعي (CSF) بسيار ناچيز است، ولي در التهاب مننژ افزايش مي‌ يابد. از جفت عبور کرده حدود 96-90 درصد به پروتئين پيوند مي‌ يابد.

متابوليسم: کبدي.

دفع: کلوگزاسيلين و متابوليتهاي آن از طريق ترشح توبولي و فيلتراسيون گلومرولي در کليه دفع مي‌ شوند. در شير مادر ترشح مي‌ شود. نيمه عمر دفع آن در بزرگسالان 1-5/0 ساعت است، ولي در بيماران مبتلا به اختلال کار کليه به 5/2 ساعت مي‌ رسد.

سایر اطلاعات

طبقه‌بندي فارماكولوژيك: پني سيلين مقاوم به پني سيليناز.

طبقه‌بندي درماني: آنتي بيوتيک.

طبقه‌بندي مصرف در بارداري: رده B

ملاحظات اختصاصي

علاوه بر ملاحظات مربوط به تمامي پني سيلينها، رعايت موارد زير نيز توصيه مي‌ شود:

دارو با يک ليوان آب مصرف مي شود. اسيد موجود در آب ميوه و کربنات موجود در نوشيدني ها موجب غيرفعال شدن دارو مي‌ شود.

دارو با معده خالي مصرف شود ، زيرا غذا جذب دارو را کاهش مي‌ دهد.

مصرف در كودكان: دفع کلوگزاسيلين در نوزادان کاهش مي‌ يابد. بي ضرر ي اين دارو در نوزادان ثابت نشده است.

مصرف در شيردهي: کلوگزاسيلين در شير مادر ترشح مي‌ شود. بنابراين، مصرف اين دارو در دوران شيردهي با يد با احتياط صورت گيرد.

اثر بر آزمايشهاي تشخيصي

کلوگزاسيلين نتايج آزمون پروتئين‌هاي سرم و ادرار را تغيير مي‌ دهد. اين دارو موجب افزايش و يا بروز پاسخ مثبت کاذب در آزمونهاي توربيديمتريک پروتيئن سرم و ادرار با استفاده از اسيد سولفوساليسيليک يا اسيد تري کلرو استيک مي‌ شود.

کلوگزاسيلين ممکن است سبب افزايش گذرا در نتايج آزمونهاي کبدي و کاهش گذرا در تعداد پلاکتها ، گلبولهاي سفيد و گلبولهاي قرمز خون شود.

بالا رفتن نتايج آزمون عملکرد کبدي ممکن است نشانگر هپاتيت يا کلستاز ناشي از دارو باشد. کلوگزاسيلين ممکن است غلظت‌هاي سرمي آمينوگليکوزيدها را به طور کاذب کاهش دهد.

کلینیک گفتاردرمانی توان گستر بهترین البرز –کرج

Alborz Province, Karaj, Azimieh, North Taleghani Boulevard

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری  

 

https://maps.app.goo.gl/dZ1vLSjJ38TNAqtp9

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – کرج گفتارتوان گستر

 02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

 

https://maps.app.goo.gl/4afpiXnJwUuiRvqx8

 

               

 

 گفتار توان گستر البرز – کرج  Goftar Tavan Gostar

Alborz Province, Karaj, Baghestan, 14th Street, Iran

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/qZb8LWp52n2Xx2AR9

بهترین کلینیک درمان اختلالات یادگیری گوهردشت البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/akheR7JKNyKLGfAu8

 

بهترین گفتاردرمانی سیاوش عطایی آسیب شناس گفتار وزبان البرز – کرج

Alborz Province, Karaj, Gohardasht, Enghelab Blvd

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/nrx6tbfCHL9XEjcx7

بهترین کلینیک گفتاردرمانی -کاردرمانی – نوروفیدبک البرز – کرج

استان تهران، Hashtgerd, 32

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/kEKW7WV8WMLezHDn7

 

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 

 

 بهترین کاردرمانی نوروفیدبک گفتارتوان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/TNsErQT8fjUPT6P8A

 بهترین کلینیک گفتاردرمانی – کاردرمانی – نوروفیدبک هشتگرد  – البرز

Hashtgerd, هشتگرد، استان تهران،

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/gRakNn5WAEvLLRnX8

بهترین کلینیک گفتاردرمانی : نوروفیدبک:: کاردرمانی :: گفتار توان گستر البرز – کرج

Tehran Province, Karaj, میدان اتحاد

02634447071

02634447075

02634471795

026 3440 5830

09121623463

کلینیک گفتاردرمانی – بهترین کلینیک گفتاردرمانی البرز – بهترین کلینیک گفتاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی گفتاردرمانی

کلینیک کاردرمانی  – بهترین کلینیک کاردرمانی البرز – بهترین کلینیک کاردرمانی کرج – کلینیک تخصصی کاردرمانی

کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی البرز – بهترین کلینیک نوروفیدبک و روان شناسی کرج – کلینیک تخصصی نوروفیدبک و روان شناسی

کلینیک اختلالات یادگیری  – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری البرز – بهترین کلینیک اختلالات یادگیری کرج – کلینیک تخصصی اختلالات یادگیری

https://maps.app.goo.gl/pPRwr5YVosrrPN9ZA

 

 


Siavashataee.com

goftardarmani.com

behtarinalborz.ir

goftardarmanionline.ir

googleimage.ir

hamejaa.ir

medu-karaj.ir

siavashataee.ir

slpnews.ir

autismonline.ir

avalinkaraj.ir

behtarinkaraj.ir

goftardarmanikaraj.ir

goftareravan.ir

google-map.ir

googlegame.ir

googlemovies.ir

karaj-medu.ir

kardarmanialborz.ir

kardarmanikaraj.ir

loknatclinic.ir

loknatshekan.ir

neurofeedbackalborz.ir

otalborz.ir

otkaraj.ir

pff-rhs.ir

pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir

pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir

behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir

siavash-ataee.ir

slpkaraj.ir

slponline.ir

speech-therapy.ir

tjhvnvlhkd.ir

vazir.org

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی حاجی زاده۱۹

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد خیابان منصوری فرد

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد خیابان محمودآباد

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی یاس۲

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی میعاد۸

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی میعاد۴

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی یاس۵

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی یاس۳

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی میعاد

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی نسترن۳

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی چشمه نور

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی نسترن۵

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی آبشار

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی کوهسار ۱

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی کوهسار۲

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی کوهسار۳

تخصصی ترین کاردرمانی درکرج|رجایی شهر محمودآباد فرعی کوهسار۴

Related posts