آلومینیوم ام.جی .اس|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترحصارک پایین کرج  09121623463

آلومینیوم ام.جی .اس|فرهنگ دارویی موثر در مداخلات گفتاردرمانی-کاردرمانی-گفتار توان گسترحصارک پایین کرج  09121623463

 

آلومینیوم ام جی اس

 داروهای گوارشی
   
! هشدار ! تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و داروياب مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
دارو ها موارد مصرف مختلفی دارند ، ممکن است هدف پزشک در تجویز این دارو در دارویاب ذکر نشده باشد

اطلاعات تخصصی

موارد مصرف آلومینیوم ام جی اس

اين دارو براي درمان علامتي سوزش معده ناشي از ترشح اسيد، سوءهاضمه ناشي از اسيد و ترش كردن درمان علامتي برگشت محتويات معده به مري نيز به كار مي رود.

مکانیسم اثر آلومینیوم ام جی اس

به عنوان ضد اسيد، اين دارو از طريق شيميايي اسيد معده را خنثي مي نمايد. سايمتيكون موجود در اين فرآورده نيز اثر ضدنفخ دارد

فارماکوکینتیک آلومینیوم ام جی اس

مقادير كمي از آلومينيوم موجود در هيدروكسيد آلومينيوم و همچنين 10 درصد منيزيم موجود در فرآورده جذب مي گردد. اثر اين دارو در صورت مصرف قبل از غذا به عنوان ضد اسيد 60-20 دقيقه و در صورت مصرف يكساعت بعد از غذا تا سه ساعت طول مي كشد.

منع مصرف آلومینیوم ام جی اس

در عيب شديدكار كليه، كمبود فسفات خون و انسداد روده نبايد مصرف گردد

عوارض جانبی آلومینیوم ام جی اس

اين دارو در بيماران با نارسايي مزمن كليه در صورت مصرف طولاني مدت ممكن است تغييرات خلقي و رواني ايجاد كند. با مصرف طولاني مدت ممكن است باعث ايجاد يبوست، درد استخواني ناشي از تخليه فسفات، كاهش اشتها، كاهش غير عادي وزن و سفيد شدن مدفوع شود.

تداخلات دارویی آلومینیوم ام جی اس

اين دارو زماني كه همزمان با بسياري از داروها مصرف مي گردد مي تواند در جذب آنها مداخله كند و بنابراين بايد از لحاظ مقدار مصرف و زمان مصرف مورد دقت بيشتري قرار گيرد.
به طور كلي بايد به بيمار توصيه نمود از مصرف ساير داروها طي 2-1 ساعت پس از مصرف آنتاسيدها خودداري كنند.

هشدار ها آلومینیوم ام جی اس

در كودكان و بيماراني كه ناراحتي شديد كليه دارند، با احتياط مصرف گردد.

توصیه های دارویی آلومینیوم ام جی اس

1. براي درمان زخم هاي گوارشي، بهترين اثر زماني خواهد بود كه 3-1 ساعت بعد از غذا يا هنگام خواب مصرف شود.
2. احتمال بروز يبوست با مصرف اين فرآورده وجود دارد، ولي مي توان با استفاده از فيبرهاي غذايي ميزان آن را كاهش داد.

دارو های هم گروه آلومینیوم ام جی اس

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی اسلامی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی گلستان ۵

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی گلستان ۱۰

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی ولیعصر

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی ابوذر

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی رضالو

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی محمدی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی بهار

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی لاله

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی اتحاد

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی انقلاب

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی رسالت

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی شاهی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی امیری

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی لاله سرخ

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی مفتح

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی حسنی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی تختی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی ولیعصر

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۱

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان ۲

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان ۴

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۵

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۶

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۸

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۱۰

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۱۲

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۱۴

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۱۶

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۱۸

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی صاحب الزمان۲۰

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی وحدت

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی حسینیه

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی فروردین

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی قزوین

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی سعید

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی جعفری

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی بهار

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی مهدی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان رازی فرعی محمودی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان ایرانیان

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی عقیقی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی مدنی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی لادن

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی ۸ متری دوم

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی طالقانی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی مولایی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی ولیلو

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی جعفری

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی تورانی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی جلوسی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی المهدی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی ولیعصر

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی ملکی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی شیخی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی فاضلی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی برخورداری

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب خیابان برزنت

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی محرابیان

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی کیان

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی احمدی

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی یاس

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی گلهای ۱

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی گلهای ۲

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی گلهای ۳

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی گلهای ۴

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی گلهای ۵

مجهزترین  وتخصصی ترین  گفتاردرمانی     |حصارک پایین خیابان انقلاب فرعی گلهای ۶

Related posts