حین تمرینات نوروبیک در مغز چه اتفاقی می افتد ؟|درحصار بالا کرج

حین تمرینات نوروبیک در مغز چه اتفاقی می افتد ؟|درحصار بالا کرج

اجازه دهید که به مثال بازگشت مریم خانم به خانه و ورودش به اپارتمان وی مجددا نگاهی بیندازیم اما این بار از منظری دیگر و ببینیم که واقعا در این چند دقیقه چه اتفاقی در مغزش رخ داده است ؟

مریم خانم دستش را در داخل کیف برده و به دنبال کلید اپارتمانش گشت کلید ها معمولا درون جیب  بیرونی کیف قرار داشت . اما امروز انجا نیستند ایا انها را فراموش کرده ام ؟ نه …. اینجاست / مریم خانم با لمس کلیدها سعی کرد بفهمد کدامیک کید درب اصلی اپارتمان است ؟

کلیدهای مریم خانم در کف کیف دستی اش بود کیفی که پر از وسایل مختلف جای عینک . رژ لب . دستمال . ادامس و … می باشد. هر یک از این وسایل دارای بافت وشکل متفاوتی می باشد . مریم خانم بجای اینکه با استفاده از بینایی سریعا کلیدها را از توی کیف بردارد کاری که معمولا به صورت عادتی انجام می دهد بر حس لمسش تکیه نمود .

از انجاییکه  ورود به اپارتمان برایش اهمیت دارد هنگام لمس جلد سخت و صاف رژ لب یا نرمی دستمال کاغذی و … مدارهای توجیهی و هیجانی عاطفی مغزش فعال می شود و سرانجام کلیدها را پیدا می کند اما در مغز مریم پیوندهای عصبی بین مناطق مختلف قشر که در پردازش حس لمس دخیلند مناطق بینایی که تصاویر ذهنی اشیا را در خود ذخیره نموده اند  و نیز مناطقی از مغز که نام اشیا را در خود جای داده اند و مدت های زیادی است بلا استفاده مانده اند مجددا فعال می شوند .

این فعالیت  مجدد باعث می شود تا گروه خاصی از سلول های عصبی در مغز مریم خانم با الگویی غیر معمول فعال شوند و تولید نور تروفین سلول ها افزایش یابد . به این ترتیب پیوندهای عصبی موجود تقویت شده یا پیوند های جدیدی شکل گیرد . معمولا برای جای دادن کلید در قفل از حس بینایی و حافظه ی حرکتی بهره می بریم . حافظه حرکتی عبارت است از یک نقشه ی ناهشیار در بخش هایی از مغز که حرکات را کنترل می نماید و با فراهم کردن یک فیدبک دائمی  این امکان را مهیا می کند تا بفهمیم بخش های مختلف بدن مان در چه موقعیتی از فضا قرار گرفته است . این حس تحت عنوان حس عمقی نامیده می شود .

اما وقتی مریم خانم سعی می کند با استفاده از حس لمس کلید درب اصلی اپارتمان را پیدا کند و ان را در قفل جای دهد حس لمس را جایگزین حسن بینایی نموده و نقشه ی حرکتی را با حس لمس پیوند می زند . و با انجام این کار غیر معمول ارتباطات عصبی بین حس لمس و حس عمقی را که به ندرت مورد استفاده اگاهان واقع می شوند مجددا فعال می سازد. مریم خانم در حالیکه با نوک انگشتانش دیوار را به ارامی لمس می کند به سمت کمد در طرف راستش حرکت کرده و پس از یافتن ان پالتواش را در ان اویزان می نماید . سپس خیلی ارام بر می گردد و جای میز تلفن را در ذهنش تصور می نماید .

مریم خانم اکثر روزها و در بیشتر موارد همچون همه ی ما به کمک حس بینایی مسیرش را تعیین می نماید . سیستم بینایی به مرور یک نقشه ی فضایی از اپارتمان در مناطق مختلف مغز مریم خانم شکل داده است . سایر حواس از لامسه گرفته تا شنوایی با این نقشه پیوند می خورند اما این پیوند ها و ارتباطات غیر بینایی به ندرت فراخوانده می شوند . اما امروز مریم خانم سعی دارد با استفاده از حس لمس در اتاق حرکت کند و به این ترتیب نقشه ی فضایی اتاق را در مغزش از طریق حس لمس فعال نماید . مسیرهای لمسی دسترسی به نقشه فضایی که معمولا غیر فعال می باشند . اکنون در انجام این تکلیف غیر منتظره اهمیت یافته و فعال می گردند .

مریم خانم با احتیاط به طرف میز تلفن حرکت می کند وی سعی می کند با استفاده از لمس صندلی چرم و بوی گل های نرگس موجود در گلدان که در روز تولدش هدیه گرفته است مسیرش را به طرف میز تلفن بیابد . وی هنگام حرکت به سمت میز تلفن نگران است که مباداا با لبه ی تیز میز عسلی برخورد نماید و در عین حال امید وار است که چند پیغام از خانواده اش داشته باشد .

اکنون سیستم بویایی برای انجام کار ی که به ندرت با ان مواجه است حساس تر شده است تا به مریم خانم کمک نماید مسیرش را پیدا کند . سیستم بویایی ارتباطات مستقیمی با هیپو کامپ دارد . رایحه ی گلهای نرگس سطوح مختلفی از مغز را فعال می نماید . پیوند های عاطفی عطر گل با روز تولد مریم خانم در کنار بار عاطفی دسترسی به پیغام های ضبط شده روی پیغام گیر تلفن باعث می شود تا مغز مریم خانم با محرک های عاطفی قوی و معنی داری مواجه گردد. در این وضعیت مغز مریم خانم پیوندهای عصبی جدید و قدرتمندی شکل می دهند . گل ها نه تنها دارای رایحه ی خوشایندی هستند که باعث ایجاد احساس خوبی در فرد می شوند بلکه می تواند به تشخیص موقعیت فرد در فضا نیز کمک کند .

 

مریم خانم تنها با صرف چند دقیقه و انجام موارد فوق هنگام بازگشت به خانه تعداد زیادی از مسیر های   مغزی اش را که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند را به کار گرفت . با انجام این فعالیت های غیر معمول و چالش بر انگیز سیناپس های بین سلول های عصبی تقویت می گردند . و برخی از سلول های مغزی در پاسخ  به این افزایش فعالیت شروع به تولید فاکتورهای رشد بیشتری از جمله نوروتروفین ها در مغز می نمایند .

علاوه بر این یکی دیگر از نتایج تمرین های فوق رخداد تغییراتی کوچک اما مهم در مغز می باشد . پیوند های حسی جدید و تجربیات حسی جدید در ذخیره ی واژگانی مغز جای می گیرند .

  

 

Related posts